(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Tampereen seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2019

Tampereen Eteläisessä seurakunnassa on haettavana

VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRKA

Varhaiskasvatuksen ohjaajan viranhaltijalta edellytetään kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta sekä perheiden, lasten ja pienten koululaisten parissa tapahtuvan kristillisen kasvatuksen suunnittelua, organisointia, kehittämistä ja toteutusta seurakunnan tavoitteiden ja työnjaon mukaisesti. Viran painopisteitä ovat varhaiskasvatuksen perustyön lisäksi toimiminen verkostoyhteistyössä, erityisesti yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa sekä johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan sijaistaminen. Tehtävään kuuluu myös osallistuminen rippikoulutyöhön.

Varhaiskasvatuksen ohjaajalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelytaitoja, joustavuutta, tietoteknisiä valmiuksia sekä innostavaa ja kehittävää työotetta. Aiempi työkokemus seurakunnassa tehdystä työstä katsotaan eduksi. Lähiesimiehenä toimii johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja.

Viran kelpoisuusehtona on sosionomi (AMK) sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, (Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2017).
Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Virassa on hengellinen työaika ja palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 502 (2345,76 €) mukainen.

Tehtävässä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valittavan tulee esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ja seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lausunto terveydentilasta. Virka täytetään 1.1.2020 lukien.
Virkaa haetaan sähköisesti 21.10.2019 klo 12 mennessä. Haastattelut pidetään erikseen kutsutuille viikolla 44.
Lisätietoja tehtävästä antaa johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Minna Kaihlanen p. 050 533 9677