(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä, Rantakylän ev.lut. seurakunta, Varhaiskasvatus

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.9.2019

Rantakylän seurakunnassa Joensuussa julistetaan haettavaksi
VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRKA

Varhaiskasvatuksen ohjaaja vastaa varhaiskasvatuksen työalasta, osallistuu sen käytännön toimintaan ja kehittää työalaa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa koko seurakunnan alueella. Viran keskeisinä tehtävinä ovat lasten ja perheiden parissa tapahtuva kristillisen kasvatuksen suunnittelu, organisointi ja kehittäminen. Viranhaltijan esimiehenä toimii kirkkoherra. Varhaiskasvatuksen ohjaaja on työalansa työntekijöiden esimies. Rantakylän seurakunnassa työskentelee kuusi lastenohjaajaa kahdessa kerhotilassa.

Viran kelpoisuusehtona on Kirkkohallituksen päätöksen nro 124, 3 § mukaan:
Varhaiskasvatuksen ohjaajalta vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK).
Tutkinnon tulee sisältää lastentarhanopettajan tehtäviin kelpoistavat vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot ja vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon varhaiskasvatukseen liittyviä opintoja seuraavasti:
1. Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä teologisia opintoja vähintään 20 opintopistettä;
2. Kirkon kasvatuksen ja erityisesti kirkon varhaiskasvatuksen alan ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;
3. Kirkon varhaiskasvatuksen alan päätoiminen harjoittelu vähintään 15 opintopistettä, josta vähintään 12 opintopistettä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä;
4. Kirkon varhaiskasvatuksen alan opinnäytetyö vähintään 15 opintopistettä.

Lisäksi edellytetään tehtävään soveltuvan esimieskoulutuksen suorittamista tai sitoutumista sen suorittamiseen. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja, kykyä verkostoitua sekä tehtävässä tarvittavaa hallinnollista osaamista. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus kirkon varhaiskasvatuksesta sekä esimiestyöstä.

Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Virkaa täytettäessä voidaan käyttää psykologista soveltuvuustutkimusta. Ennen viran tehtävien hoidon aloittamista tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta ja voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Kielitaitovaatimus on: suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla 1.1.2020 alkaen. Viran peruspalkka on 2478,99 € (vaativuusryhmä 503).

Virkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella 18.10.2019 klo 15.45 mennessä.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Ari Autio, p. 013 2635 520.

Rantakylän seurakuntaneuvosto 25.9.2019.