(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Tampereen seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.1.2019

Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnassa on haettavana

VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN virka

Varhaiskasvatuksen ohjaajan viranhaltijalta edellytetään kristillisen kasvatuksen asiantuntijuutta sekä perheiden, lasten ja kouluikäisten parissa tapahtuvan kristillisen kasvatuksen suunnittelua, organisointia, kehittämistä ja toteutusta seurakunnan tavoitteiden ja työnjaon mukaisesti. Viran painopisteitä ovat varhaiskasvatuksen perustyön lisäksi konsultatiivisen tuen antaminen lastenohjaajille sekä johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan sijaistaminen. Varhaiskasvatuksen ohjaajalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja myös sosiaalisessa mediassa, tiimityöskentelytaitoja, joustavuutta, tietoteknisiä valmiuksia sekä innostavaa ja kehittävää työotetta. Aiempi työkokemus seurakunnassa tehdystä työstä katsotaan eduksi. Lähiesimiehenä toimii johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja.
Viran haltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädös-kokoelma nro 124) 3 §:n mukainen tutkinto /sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK). Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman numerolla 124 julkaistun päätöksen 8 §:n 4 momentissa sanotaan.
Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Virassa on hengellinen työaika ja palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 502 mukainen.
Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista valittavan tulee esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ja seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lausunto terveydentilasta. Virka täytetään 1.4.2019 lukien.

Virkaa haetaan sähköisesti 17.1.2019 klo 15.00 mennessä.

Haastatteluun kutsutaan erikseen. Muille ei erillistä ilmoitusta. Haastattelut ovat 29.1.2019.

Lisätietoja tehtävästä antaa johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Riitta Laatu 050 5744 930, riitta.laatu@evl.fi