(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan varahenkilö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.12.2019
Kuvaus tehtävästä: toimia kasvatusvastuullisena henkilönä Kaitaanniityn varhaiskasvatusyksikössä sekä alueen varhaiskasvatusyksiköissä alueen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan varahenkilönä. Päävastuualueenaan hoiva ja huolenpito Työpaikan nimi: Kaitaanniityn varhaiskasvatusyksikkö Työaika:38.45 Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma). Tehtävässä edellytetään: Hyvää ja lämmintä otetta lapsiin, vanhempiin ja muihin työntekijöihin. Henkilöllä tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot erilaisten lasten ja vanhempien yhteistyötä varten. Toivomme iloista työotetta ja vastuullisuutta omaa työsarkaa kohtaan. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536) Arvostamme: Tasapainoista elämänasenetta ja iloista työotetta Arvostamme myös tapaa luoda hyvää ilmapiiriä toimintaympäristöönsä ja uskallusta puuttua epäkohtiin. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!