(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan varahenkilö, Mainingin päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.5.2020

Kuvaus tehtävästä: Tule iloiseen joukkoomme tekemään laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä perheiden kanssa!

Meillä olisi tarjota sinulle varhaiskasvatuksen lastenhoitajan varahenkilön tehtävä Espoonlahden alueella, pääasiassa Mainingin päiväkodissa, jossa toimii seitsemän lapsiryhmää.
Osassa päiväkotimme ryhmistä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ryhmää kohden. Työmme ja toimintamme punaisena lankana ovat toiminnallisuus, positiivinen pedagogiikka ja elinikäinen oppiminen. Edistämme kestävää kehitystä ohjaten lapsia oppimisen iloon toisia huomioiden.

Hyveinä toteutamme erityisesti ystävällisyyttä, arvostavuutta, kuuntelevuutta ja keskustelevuutta. Hyvinvoiva työyhteisö on yhteinen voimavaramme, huumoria unohtamatta.
Lastenhoitajan varahenkilön tehtäviin kuuluu myös lähialueemme päiväkodeissa sijaistaminen tarpeen mukaan. Varahenkilölisä on tällä hetkellä 41,21€/kk.


Työpaikan nimi: Mainingin päiväkoti
Työaika: 38 h 45 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään: hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja lapsilähtöistä työotetta.
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme: kiinnostusta pienryhmä-toimintaan, kulttuurisesti monaiseen varhaiskasvatukseen ja lasten liikuntaan.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!