(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.11.2019
Kuvaus tehtävästä: Tervetuloa Suvelaan! Täällä viihtyvät aikuiset ja lapset! Etsimme joukkoomme positiivista ja joustavaa lastenhoitajaa, 1-5-vuotiaiden lasten iltahoitoryhmään. Työvuorot sijoittuvat klo 06-22 väliselle ajalle arkipäivisin. Kasvatusperiaatteenamme on kannustavassa, turvallisessa ja kiireettömässä ilmapiirissä kasvattaa itseensä luottavia, suvaitsevaisia ja elämänmyönteisiä lapsia. Teemme tiivistä yhteistyötä perheiden kanssa. Panostamme toiminnassamme erityisesti aikuisen läsnäoloon, leikin tukemiseen sekä vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Uskomme Suvelan alueella jokaisen lapsen menestystarinaan! Meillä sinun on mahdollista kehittää itseäsi ja oppia uutta! Työpaikan nimi: Suvelan päiväkoti Työaika:38h45min/vko Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma). Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, positiivista asennetta, hyvää suomen kieltä sekä lapsilähtöistä (vasun mukaista) työtapaa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536) Arvostamme joustavuutta, kokemusta varhaiskasvatuksesta sekä hyviä tiimitaitoja. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!