(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.11.2019

Kuvaus tehtävästä: Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät Jupperin päiväkodissa. Haussa on kaksi tehtävää, joista toinen on alle 3-vuotiaiden ja toinen yli 3-vuotiaiden ryhmässä.

Jupperin päiväkoti on kuuden lapsiryhmän päiväkoti. Toiminnassamme panostamme lapsen hyvinvoinnin edistämiseen ja hyvään yhteistyöhön vanhempien kanssa. Toimintamme perustuu monipuoliseen lapsilähtöiseen varhaiskasvatukseen jossa leikillä, lasten osallisuudella ja luovuudella on keskeinen merkitys.

Työpaikan nimi: Jupperin päiväkoti


Työaika: 38,45 h/vk

Kelpoisuusvaatimukset: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään: Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain §55 mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme Positiivista ja sensitiivistä työotetta.

Jupperin päiväkoti on kuuden lapsiryhmän päiväkoti, joka sijaitsee rauhallisella, luonnonläheisellä pientaloalueella. Luonnon läheisyys antaa hyvät mahdollisuudet retkeilyyn ja luonnon tutkimiseen.
Toiminnassa panostamme lapsen hyvinvoinnin edistämiseen ja hyvään yhteistyöhön vanhempien kanssa. Turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimisen edellytyksiä. Haluamme tarjota lapselle varhaiskasvatuspäivän aikana onnistumisen kokemuksia ja myönteisiä elämyksiä. Toimintamme perustuu monipuoliseen, lapsilähtöiseen varhaiskasvatukseen, jossa leikillä, lasten osallisuudella ja luovuudella on keskeinen merkitys. Toiminnan suunnittelussa huomioimme lasten ajatukset, ideat ja kiinnostuksen kohteet. Luottamuksellinen ja avoin yhteistyö vanhempien kanssa luo perustan hyvälle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.

Helmikuun alussa päiväkotimme pääsi muuttamaan uusiin tiloihin. Uudet tilat mahdollistavat hyvin monipuolisen toiminnan suunnittelun ja toteutuksen.

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi iloiseen työihteisöömme.