(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, vuorotteluvapaan sijaisuus, Laaksolahden päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.4.2020

Hei varhaiskasvatuksen lastenhoitaja! Tervetuloa aloittamaan vuorotteluvapaan sijaisuus Laaksolahden päiväkodin esiopetusryhmässä! Ryhmässä on 21 esioppilasta, kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Laaksolahden päiväkoti on perinteikäs vuonna 1987 toimintansa aloittanut päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee vehreällä ja rauhallisella pientaloalueella. Hyödynnämme lähiluontoa oppimisympäristönä. Päiväkotimme keskiössä on kestävän kehityksen kasvatus ja olemme vuodesta 2009 alkaen toimineet Vihreä lippu -päiväkotina. Vihreässä lipussa kestävään elämäntapaan opitaan pienin askelin teema kerrallaan. Tämän pitkäjänteisen työn on mahdollistanut pysyvä ja pätevä henkilökunta.
Olet tervetullut aloittamaan työt iloisessa ja aktiivisessa eskariryhmässämme!

Työpaikan nimi: Laaksolahden päiväkoti

Työaika: 38h 45min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Hakijan tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaisen kriteerit. Vuorotteluvapaan sijaisen tulee olla TE-toimistossa työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltävän 14 kuukauden aikana. Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti-tai korkeakoulutukinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Vuorotteluvapaan sijaisen tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, positiivisen pedagogiikan mukaista asennetta, sensitiivistä lasten kohtaamista, halua kehittyä ja oppia työssä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!