(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varahenkilö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.1.2021

Työn kuvaus: Varhaiskasvatuksen kiertävän lastenhoitajan työtehtävät Viherlähteen alueella.

Varahenkilön kotipesinä tomivat Lippajärven ja Heiniemen päiväkodit. Työkenttänä on omien yksiköiden lisäksi koko Viherlähteen pienalue sekä tarvittaessa muu Leppävaara.

Tehtävässä työskennellään eri varhaiskasvatuksen yksiköissä, kuten päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, koulun esiopetuksessa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa. Varahenkilön tehtävänkuva on olla osa varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja sijaistaa yksiköissä niissä tilanteissa, joissa ryhmien vakinaista henkilökuntaa on poissa. Tarjoamme sinulle vaihtelevan ja monipuolisen työn erilaisissa lapsiryhmissä sekä hyvän kollegiaalisen tuen. Työ antaa mahdollisuuden nähdä eri varhaiskasvatuksen yksiköitä. Kiertävälle varahenkilölle maksetaan 41,21e/kk erillistä lisää tehtävän luonteen vuoksi.

Viherlähteen alue on tunnettu hyvistä retkeily- ja ulkoilumaastoista. Arvostamme lämminhenkistä, sensitiivistä sekä positiivista työotetta, jossa lapset kohdataan yksilöllisesti sekä kunnioittavasti. Työskentelemme lasten mielenkiinnonkohteista sekä tarpeista käsin, arvostaen vanhempien osallisuutta ja asiantuntijuutta lastensa asioissa. Yksiköissä on lämminhenkinen, kehitysmyönteinen ja toiset huomioiva ilmapiiri, jossa arvostetaan jokaisen työntekijän osaamista ja asiantuntemusta.

Työsuhde-etuuksina tarjoamme mm. työsuhdematkalippuetuuden, 100 ilmaista uintikertaa Espoon uimahalleissa vuodessa, sportti- ja kulttuuriedun, lukuisia harraste- ja liikuntaryhmiä ja taloudellista tukea kouluttautumiseen.

Työpaikan nimi: Lippajärven päiväkoti

Työaika: 38 h 15 min
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään: oma-aloitteisuutta ja vuorovaikutustaitoja

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme: Kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!