(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varahenkilö, Tapiolan alue
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.5.2020

Varhaiskasvatuksen varahenkilö työskentelee varhaiskasvatusyksiköissä kasvatusvastuullisen henkilökunnan sijaisena. Työn luonteeseen kuuluu liikkuvuus sinne, missä eniten lastenhoitajaa tarvitaan. Ensisijaisesti liikkuminen tapahtuu eteläisellä Tapiolan alueella, mutta tarvittaessa myös pohjoisen Tapiolan alueella. Tehtävän alkaessa "kotitalona" toimii Tuohimäen päiväkoti.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajille, jotka toimivat varahenkilönä maksetaan tehtäväkohtaista lisää tällä hetkellä 41,21€/kk.

Työpaikan nimi: Tapiolan alue, Tuohimäen päiväkoti
Työaika: 38h 45min / viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!