(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varahenkilö, Tapiola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.12.2020

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan varahenkilön sijaisuus. Varahenkilö toimii Tapiolan alueella siirtyen tarvittaessa eri toimipisteisiin, sijaistarpeisiin pohjaten. Oma yksikkö on Pohjois-Tapiolan päiväkoti, 8 lapsiryhmän talo uusissa monipuolisissa tiloissa. Yhteydet ja välimatkat Tapiolassa ovat hyvät sekä julkisilla että omin kulkuneuvoin.

Pohjois-Tapiolan päiväkodissa vallitsee positiivinen ja lasta kannustava ilmapiiri. Tuemme lasten aloitteellisuutta, osallisuutta ja omien ajatusten esille tuomista. Muokkaamme ja kehitämme oppimisympäristöä lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioiden.

Työpaikan nimi: Pohjois-Tapiolan päiväkoti
Työaika: 38 h 15 min / viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme joustavuutta, kokemusta varhaiskasvatuksesta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja sensitiivistä työotetta.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!