(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varahenkilö, Mikkelän päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.7.2020

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan varahenkilön tehtävä Espoon keskuksen pohjoisella palvelualueella. Varahenkilön tehtävä sijoittuu Kauklahti-Muurala-alueelle. Kotityöpisteenä toimii Mikkelän päiväkoti.

Etsimme tehtävään sensitiivistä, motivoitunutta ja positiivisellä asenteella varustettua työntekijää, joka kokee työn ja ryhmien vaihtelevuuden rikkautena. Varhaiskaskasvatuksen lastenhoitajan varahenkilön tehtävä painottuu hoito- ja huolenpitotehtäviin, huoltajien kanssa tehtävään päivittäiseen yhteistyöhön sekä varhaiskasvatuksen opettajan kanssa yhteistyössä suunnitellun pedagogisen toiminnan toteuttamiseen.

Tarjoamme sinulle vaihtelevan ja monipuolisen työn erilaisissa lapsiryhmissä sekä hyvän kollegiaalisen tuen. Varahenkilölle maksetaan 41,71€/kk erillistä lisää tehtävän luonteen vuoksi.

Työpaikan nimi: Mikkelän päiväkoti. Varahenkilö siirtyy tarvittaessa myös Kauklahden ja Muuralan alueen muihin varhaiskasvatusyksiköihin.
Työaika: 38h15min/vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!