(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varahenkilö, Lintuvaara
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2021

Haemme lastenhoitajan varahenkilöä toimimaan Lintuvaaran ja Lintukulman päiväkodeissa. Kotipesäksi (ensisijainen työskentelypaikka) tulee joko Lintuvaaran tai Lintukulman varhaiskasvatusyksikkö.

Lastenhoitajan varahenkilö on se "päiväkodin odotetuin työntekijä!" Työtoverit ja lapset ovat iloisia, kun saavat oman kasvattajan tilalle tutun sijaisen. Varahenkilö on täysivaltainen kasvattaja ryhmässä, kuitenkin vailla vakitiimiläisen velvoitteita, esim. kirjaaminen ja suunnittelu, mutta myös omien ideoiden tuominen työhön on tervetullutta. Aiemmat varahenkilöt mainitsevat työn hyviksi puoliksi, että on ihanaa, kun saa vain olla lasten kanssa! Plussaa on myös säännöllinen työvuoro, joka tarvittaessa joustaa.

Vasta työuraansa aloittelevalle työ tarjoaa mahdollisuuden nähdä erilaisia varhaiskasvatusyksiköitä ja työtapoja, pitkään alalla työsekennelle taas mahdollisuuden saada uutta nakökulmaa omaan työhönsä ja ikään kuin nauttia hetkestä, keskittyä läsnäoloon.

Kotipesät Lintuvaaran- ja Lintukulman päiväkoti sijaitsevat mukavalla pientaloalueella, jossa on paljon luontoa ja hyvät ulkoliikunta-alueet. Molemmat yksiköt ovat tiloiltaan uusia ja toimivia, Lintukulman päiväkoti avattiin vuonna 2004 ja Lintuvaara koki mittavan perusparannuksen 2016. Molemmilla yksiköillä on oma pysäköintialue ja julkiset liikenneyhteydet ovat toimivat.

Toivomme, että olet iloinen ja vuorovaikuttava työtoveri, sinusta näkyy, että pidät työstä ihmisten parissa.

Jos sinulla on suosittelija edellisetä työpaikastasi, laitathan hänen tietonsa hakemukseen.


Työpaikan nimi: Lintuvaaran ja Lintukulman päiväkoti

Työaika: 38 h 15 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!