(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varahenkilö, Kastevuoren päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.8.2020

Haussa varhaiskasvatuksen lastenhoitaja varahenkilöksi. Työhön kuuluu pääasiassa Kastevuoren päiväkodin henkilökunnan sijaistaminen neljässä eri ryhmässä. Kastevuoren ovat lapset 1-6 -vuotiaita. Kyseessä on vakituisen työntekijän opintovapaan sijaisuus.

Tärkeitä arvojamme ovat turvallisuus, osallisuus, kunnioitus ja luottamus. Arjessa kiinnitämme erityistä huomiota hyvään vuorovaikutukseen, lasten kohtaamiseen ja kuuntelemiseen rauhallisessa ja kiireettömässä ilmapiirissä. Kaikessa toiminnassa pyrimme huomioimaan lasten ja perheiden yksilöllisyyden sekä tarpeiden moninaisuudet ja toiveet .

Kaikissa ryhmissä pyrimme toimimaan mahdollisimman paljon pienryhmissä sekä hyödyntämään upeaa lähiympäristöämme ja -luontoamme. Päiväkotimme sijainti mahdollistaa monipuolisen toiminnan myös päiväkodin pihan ulkopuolella. Monikulttuurisuus on päiväkodissamme arkea ja lasten omat kielet ja kulttuurit myös näkyvät ryhmiemme toiminnassa.


Työpaikan nimi: Kastevuoren päiväkoti

Työaika: 38h 15min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!