Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Vanttilan päiväkoti
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Kuvaus tehtävästä:
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä varhaiskasvatuksen covid -19 hankeavustuksella pyrimme tasaamaan poikkeusolojen vaikutuksia Espoon varhaiskasvatuksessa.
Vanttilan päiväkoti hakee tällä hankeavustuksella määräaikaista lastenhoitajaa työskentelemään lapsiryhmään, jossa on kehityksessään ja oppimisessaan tukea tarvitsevia lapsia.
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävänä on toteuttaa lapsiryhmän varhaiskasvatusta yhdessä lapsiryhmän muun henkilöstön kanssa.
Lasten osallisuuden varmistaminen, ryhmään liittymisen ja tunnetaitojen sekä leikin tukeminen ovat keskeisiä työtehtäviä. Ryhmän ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat toimivat pedagogiikan suunnittelun pohjana tiimityössä.

Työpaikan nimi: Vanttilan päiväkoti

Hei, tervetuloa töihin Vanttilan liikunnan ilon päiväkotiin

Meillä on hyvät toimivat ja monipuoliset tilat varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisen toiminnan järjestämiseen. Päivittäisen liikunnan näkökulma on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana liikunnan ilo, mikä yhdistyy mm. monipuoliseen leikkiin, tarinoihin, ilmaisun eri muotoihin ja tutkimiseen sekä tukee lapsen kehitystä ja tuo iloa yhteisöömme.
Meillä on käytettävissä hyvät ulkoilumahdollisuudet. Viereisellä puistoalueella on jalkapallokenttä (talvisin luistellaan), leikkipuisto sekä hyvät metsäretkikohteet. Oman peruspihamme lisäksi meillä on turvallisesti aidattu metsäinen piha-alue majojen rakenteluun, kiipeilyyn, luonnon tutkimiseen ja liikuntaleikkirakenteluun.
Kaikessa toiminnassamme edistämme kestävää kehitystä, ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan.
Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.

Työaika: 38h15min/vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)


Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1406653
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo