(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Vantinkulman päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.9.2020

Meillä Vantinkulman päiväkodissa on tarjolla töitä positiivisen ja sensitiivisen työotteen omaavalle lastenhoitajalle.

Oletko kinnostunut lasten liikunnan kehittämisestä ja mm. retkeilystä? Toiminnan suunnittelussa huomioimme ryhmän ja yksittäisen lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Oppimisympäristöä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti siten, että lapsilla on mahdollisuus käyttää päiväkodin välineitä itsenäisesti.
Huomioimme päivähoidon arjessa lapsen mielenkiinnon kohteet ja se on toimintamme lähtökohta.
Otathan yhteyttä niin keskustellaan lisää!


Työpaikan nimi: Vantinkulman päiväkoti
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään joustavuutta työelämän muuttuvissa tilanteissa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme sensitiivistä sekä postiivista työotetta.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!