Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Vallipuiston päiväkoti
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosille 2020-21 valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen esiopetuksessa, siihen liittyvään opetusryhmien joustavaan muodostamiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan. Haemme avustuksella Leppävaaran palvelualueen esiopetusryhmiin 4 määräaikaista lastenhoitajaa. Tässä haettavana oleva tehtävä sijoittuu Vallipuiston päiväkodin esiopetukseen.

Inklusiivisen toimintakulttuurin ja pedagogiikan vahvistamiseksi tällä hankeavustuksella kehitetään toimintatapoja ja käytänteitä lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi lapsen omassa esiopetusryhmässä. Hankeavustus mahdollistaa joustavien pienryhmien muodostamisen oppimisen tueksi esiopetusryhmässä, joissa on tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevia esioppilaita. Lasten osallisuuden varmistaminen, ryhmään liittymisen ja oppimisen tukeminen ovat keskeisiä työtehtäviä.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävänä on toteuttaa lapsiryhmän esiopetusta yhdessä muun henkilöstön kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa varhaista tukea ja ennaltaehkäistä oppimisen haasteita. Ryhmän esiopetussuunnitelma ja lasten esiopetuksen oppimissuunnitelmat toimivat pedagogiikan suunnittelun pohjana tiimityössä.

Työpaikan nimi: Vallipuiston päiväkoti

Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme hyvän suomen kielen taidon lisäksi muuta kielitaitoa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1412306
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo