(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Tuomarilan päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.10.2020

Kuvaus tehtävästä: Lastenhoitajan tehtävä esiopetustiimissä, jossa on kaksi varhaiskasvatuksenopettajaa ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Ryhmässä on lapsia kaikkiaan 21 ja muutamia, jotka tarvitsevat enemmän aikuisen ohjausta, jonka vuoksi tiimiä on vahvistettu lisäämällä yhden lastenhoitajan työpanos toimintakauden ajaksi.
Tuomarilan päiväkoti sijaitsee Tuomarilassa pientaloalueen keskellä hyvien liikenneyhteyksien varrella (bussi, juna).

Työpaikan nimi: Tuomarilan päiväkoti

Työaika: 38h15min/vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään joustavuutta ja hyviä yhteistyötaitoja

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!