(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Siriuksen päiväkodin ruotsinkielinen kielikylpyesiopetus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.10.2020

Etsimme innokasta ja ruotsin kielen taitoista varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa kielikypyesiopetukseemme!

Kielikylpyesiopetusryhmä toimii Päivänkehrän koululla, jossa meillä on käytössämme monipuolinen oppimisympäristö. Ryhmässä on 18 lasta ja kaksi opettajaa. Lasten kanssa toimimme ruotsiksi ja huoltajien kanssa suomeksi, joten tehtävässä edellytetään molempien kielten hyvää hallintaa.

Työpaikan nimi: Siriuksen päiväkoti/Päivänkehrän koulu (kielikylpyesiopetus)
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään:
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Tehtävässä edellytetään hyvää ruotsin ja suomen kielen taitoa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Arvostamme aiempaa työkokemusta.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!