(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Silkkiniityn päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.11.2020

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työtehtävät alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Päiväkotimme sijaitsee Tapiolassa keskeisellä paikalla hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella. Luonto ja kulttuuri- sekä liikuntapalvelut ovat aivan vieressämme. Päiväkotimme on vastaremontoitu.

Silkkiniityssä toiminnan suunnittelu perustuu lapsen mielenkiinnon kohteiden, vahvuuksien ja tarpeiden havainnoimiseen ja selvittämiseen yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa.

Talossamme vallitsee lämminhenkinen, myönteinen, kiireetön, arvostava ja yhteisöllinen ilmapiiri, jossa leikki saa näkyä ja kuulua. Lapsen myönteistä minäkuvaa vahvistetaan, lapsi saa olla lapsi ja hän saa yrittää, erehtyä ja oppia yhdessä muiden lasten ja kannustavien kasvattajien kanssa.

Oppimisympäristöä muokataan ryhmän tarpeet huomioiden ja oppimisympäristö ei rajoitu päiväkodin seinien sisäpuolelle vaan hyödynnämme monipuolisesti lähiympäristöä.

Työpaikan nimi: Silkkiniityn päiväkoti, Opinkuja 1, 02100 Espoo.


Työaika: 38 h 15 min / vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme iloista ja joustavaa asennetta, halua kehittää pienimpien pedagogiikkaa. Arvostamme myös hyvää Espoo-vasun tuntemusta.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!