(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, sijaisuus, Hösmärinpuiston päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.6.2020

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät esiopetusryhmässä. Haetaan lastenhoitajaa uuteen aloittavaan esiopetusryhmään.

Tehtävä alkaa viimeistään 10.8.2020. Ryhmähaastattelu pidetään haastatteluun valituille 5.8.2020 klo.14.00 mahdollisuuksien mukaan päiväkodilla.

Työpaikan nimi: Hösmärinpuiston päiväkoti
Työaika: 38 h 45 min / viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään:
Kykyä ottaa vastuuta uuden toiminnan luomisesta yhdessä tiimin kanssa sekä oma-aloitteisuutta ja joustavuutta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme:
Positiivista ja kannustavaa lapsen kohtaamista ja hyviä työyhteisötaitoja.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!