Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Roosaliinan päiväkoti

Espoon kaupunki