(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Pohjois-Tapiolan päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.2.2020

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät 3-5 -vuotiaiden "Veitikat"-lapsiryhmässä.

Pohjois-Tapiolan päiväkodissa vallitsee positiivinen ja lasta kannustava ilmapiiri. Tuemme lasten aloitteellisuutta, osallisuutta ja omien ajatusten esille tuomista. Muokkaamme ja kehitämme oppimisympäristöä lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioiden.

Päiväkotimme toiminnan keskiössä on aina kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva lapsi. Aikuinen on läsnä lapsia varten ja vahvistaa lapsen aktiivista toimijuutta ryhmässä. Luomme turvallisen leikki- ja kasvuympäristön niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Positiivinen ilmapiiri kannustaa lasta kokeilemaan uusia asioita. Ohjaamme lapsia liikkumaan monin eri tavoin sekä sisä- että ulkotiloissa. Mahdollistamme myös omaehtoisen ja vapaan liikunnan.

Ohjaamme lapsia kestävän kehityksen mukaiseen elämäntapaan. Hyödynnämme lähimetsää ja muuta ympäristöä toiminnassamme ja vahvistamme lapsen luontosuhteen muodostumista.


Työpaikan nimi: Pohjois-Tapiolan päiväkoti

Työaika: 38h 45 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, sensitiivisyyttä, työyhteisö- ja tiimityötaitoja, luovuutta ja motivaatiota työhön lasten kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!