(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Päiväkoti Sirius
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.7.2020

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikanen tehtävä alle 3-vuotiaden lasten ryhmässä.

Päiväkoti sijaitsee puistomaisessa ympäristössä Olarin Kuitinmäessä. Tällä hetkellä päiväkodissa toimii kolme lapsiryhmää 1-6-vuotiaille. Tarjoamme myös esiopetusta.

Päiväkodissamme lapset kasvavat osaksi yhteisöämme, oppivat suhtautumaan myönteisesti itseensä ja ottamaan huomioon toiset. Lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan yhteistyössä vanhempien kanssa.

Työpaikan nimi: Päiväkoti Sirius

Työaika: 38h 45min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. Lisäksi edellytämme perehtyneisyyttä uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja korkeaa työmotivaatiota.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme alan työkokemusta.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!