(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Mikkelän päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.8.2020

Sinä innokas, positiivinen, iloinen, sensitiivinen ja sitoutunut varhaiskasvattaja, tule meille Mikkelän päiväkotiin varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaiseen tehtävään!

Työyhteisömme on positiivinen, kannustava ja innostunut. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä laadukkaan pedagogisen varhaiskasvatuksen parissa mukavassa työilmapiirissä sekä mahdollisuuden kehittää ja kehittyä. Meille on tärkeää, että sitoudumme työskentelemään positiivisen pedagogiikan ajatusten mukaisesti ja huomaamme toisissamme sekä pienissä arjen hetkissä hyvät asiat.

Toimintamme pohjautuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Espoon ja ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmiin. Suunnittelemme varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan lasten mielenkiinnonkohteita hyödyntäen eri oppimisen alueet huomioiden. Lasten ja vanhempien osallisuus on keskeisessä asemassa. Päiväkodissamme tärkeänä asiana nähdään lapsen oppimisen ja onnistumisen ilo.

Me Mikkelän päiväkodin lapset haluaisimme sellaisen aikuisen tänne töihin, ”joka leikkii meidän kanssa, osaa askarrella ja jumpata ja sellainen, joka rakentaa legoilla. Sellainen, jonka syliin voi mennä ja joka lukee meille ja sellainen joka rakentaa ja menee mun kanssa retkelle metsään ja pelaa ja leikkii.”

Mikkelän päiväkodissa ja esiopetuksessa on yhteensä viisi lapsiryhmää, joista esiopetusryhmä toimii Mikkelän alakoulun tiloissa. Lapsiryhmistä osa toimii kahden kasvattajan ryhminä. Päiväkotimme sijaitsee rauhallisella, luonnonläheisellä alueella Espoon keskuksen tuntumassa samassa kiinteistössä Mikkelän alakoulun kanssa.

Työ on määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävä esiopetusryhmässä Mikkelän alakoulun tiloissa.

Työpaikan nimi: Mikkelän päiväkoti
Työaika: 38h15min/vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään:
-Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
-Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!