(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Lintumetsän pk
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.12.2019

Kuvaus tehtävästä:
Kiertävän lastenhoitajan varahenkilön tehtävät.

Kotiyksikköinä ovat Lintumetsän päiväkoti sekä samassa pihapiirissä sijaitsevat ryhmäperhepäiväkodit Peipponen ja Peukaloinen, jotka sijaitsevat Pohjois-Leppävaaran pienalueella. Ensisijaisena työskentelyalueena on Leppävaaran palvelualue. Työaika on pääsääntöisesti klo 8-16.30 välillä.

Varahenkilö liikkuu ensisijaisesti omalla pienalueella, jos kotiyksiköissä ei ole kasvattajan tarvetta. Varahenkilöt työskentelevät erilaisissa ryhmissä, joissa lasten ikä on 1-6 vuotta.

Tehtävästä maksetaan 41,21 €/kk kiertävän varahenkilön lisä.

Työpaikan nimi:
Lintumetsän päiväkoti


Työaika:
38,45h/vko

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.


Tervetuloa osaavaan joukkoomme!