Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Lehtikuusen ryhmäperhepäiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.3.2020

Kuvaus tehtävästä: Lehtikuusen ryhmäperhepäiväkoti on varhaiskasvatuksen yksikkö, jossa saa työskennellä kodinomaisessa ympäristössä. Ryhmässä lapsia on 12 (1-5v.) ja kasvattajia 3.

Työssä noudatetaan Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaa. Jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma, jonka tekemisestä ryhmiksessä vastaavat lastenhoitajat esimiehen tuella. Työssä pääsee havainnoimaan lapsiryhmää sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa lapsilähtöisesti yhdessä tiimin kanssa. Työssä tarvitaan omatoimisuutta ja rohkeutta toteuttaa työtä muuttuvissa arjen tilanteissa. Ryhmiksessä päivittäinen työaika on normityöaikaa pidempi (ryhmiksen aukiolon 7.30-16.30 välillä), mutta työaika tasataan työjakson sisällä ns. tasausvapaapäivillä.

Lehtikuusen ryhmis sijaitsee rivitalon päädyssä Kaskipihan päiväkodin vieressä. Luonto ja hyvät ulkoilumahdollisuudet löytyvät aivan lähimaastosta. Sinulla on tässä hieno mahdollisuus päästä näkemään varhaiskasvatusta ryhmäperhepäiväkodin näkökulmasta!


Työpaikan nimi: Lehtikuusen ryhmäperhepäiväkoti, Kaskipiha 2 A 1, 02340 Espoo.

Työaika: 38h 45min / vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään:

- varhaiskasvatuksen tuntemusta (Espoon varhaiskasvatussuunnitelman
mukaisesti)
- lapsilähtöisen toimintatavan ymmärtämistä
- lapsen osallisuuden näkemistä osana varhaiskasvatuksen kokonaisuutta
- hyviä tiimityötaitoja ja vuorovaikutustaitoja

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme:

- kykyä ymmärtää lapsen maailmaa
- sensitiivistä toimintapaa
- ymmärrystä liikkumisen ja liikunnan merkityksestä osana
varhaiskasvatuksen toimintatapaa
- joustavaa ja vastuullista työtapaa
- avointa suhtautumista arjen vaihtuviin ja erilaisiin arjen tilanteisiin

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1352320
  • Tehtäväalue: Koulutus/opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo