(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Lehtikuusen ryhmäperhepäiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2020

Lehtikuusen ryhmäperhepäiväkoti on varhaiskasvatuksen yksikkö, jossa pääset työskentelemään kodinomaisessa ympäristössä. Ryhmässä on 12 lasta (1-5 -vuotiaita) ja kolme kasvattajaa.

Työssä noudatetaan Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaa. Jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma, jonka tekemisestä ryhmiksessä vastaavat lastenhoitajat esimiehen tuella. Työssä saat havainnoida lapsiryhmää sekä suunnitella ja toteuttaa toimintaa lapsilähtöisesti yhdessä tiimin kanssa.

Työssä tarvitaan omatoimisuutta ja rohkeutta toteuttaa työtä muuttuvissa arjen tilanteissa. Ryhmiksessä päivittäinen työaika on normaalityöaikaa pidempi (ryhmiksen aukiolon 7.30-16.30 välillä), mutta työaika tasataan työjakson sisällä ns. tasausvapaapäivillä.

Lehtikuusen ryhmis sijaitsee rivitalon päädyssä Kaskipihan päiväkodin vieressä. Luonto ja hyvät ulkoilumahdollisuudet löytyvät aivan lähimaastosta. Tarjoamme hienon mahdollisuuden päästä näkemään varhaiskasvatusta ryhmäperhepäiväkodin näkökulmasta!

Käsittelemme hakemuksia ja mahdollisesit kutsumme haastatteluun jo hakuaikana.

Työpaikan nimi: Lehtikuusen ryhmäperhepäiväkoti
Työaika: 38h 45min / viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään varhaiskasvatuksen tuntemista Espoon varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti ja kykyä ymmärtää lapsen maailmaa ja toimia lapsilähtöisesti sekä lapsen osallisuuden näkemistä osana varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Tehtävässä menestyäksesi tarvitset ymmärrystä liikkumisen merkityksestä osana varhaiskasvatuksen arkea. Lisäksi edellytämme hyviä tiimi- ja vuorovaikutustaitoja sekä sensitiivistä työotetta varhaiskasvatuksen toteutukseen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme lapsilähtöistä toimintatapaa sekä osallistuvaa ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Lisäksi arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, avointa suhtautumista vaihtuviin ja erilaisiin arjen tilanteisiin sekä joustavaa ja vastuullista työtapaa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!