(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Kivimiehen päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.10.2020

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuus 1-3-vuotiaiden lasten ryhmässä. Aloitusajankohdasta voimme neuvotella.

Kivimiehen varhaiskasvatusyksikkö sijaitsee Otaniemen keskustassa Kivimiehen koulun kanssa samassa kompleksissa. Kulkuyhteydet päiväkodille ovat hyvät, esim. Aalto-yliopiston metroasemalle noin 400m matka.

Päiväkoti on aloittanut toimintansa tammikuussa 2019. Monipuoliset sisä- ja ulkotilat mahdollistavat erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen. Lasten toiveet, vuodenkierron tapahtumat ja yhteistyökumppaneiden mahdollistamat tilaisuudet (mm. koulu, kirjasto, museot) otetaan huomioon retkiä ja erilaisia yhteisiä tapahtumia suunniteltaessa.

Suuri aidattu piha-alue tarjoaa innostavat puitteet leikkiin, tutkimiseen ja liikuntaan samoin kuin sisätilojen liikunta-, taide- ja nassikkapainihuone sekä monet pienryhmätilat. Pienemmille, alle 3-vuotiaille lapsille on rajattu kaksi eri piha-aluetta.

Meille lapsi on arvokas ja nähdään hänen vahvuuksiensa kautta. Luomme lapsille turvallisen ja hyväksyvän ympäristön missä kasvaa, kehittyä, oivaltaa ja oppia uutta. Rohkaisemme lasta kysymään ja kyseenalaistamaan asioita ja ympäristön ilmiöitä. Etsimme yhdessä lasten kanssa ratkaisuja eri tilanteisiin ja annamme lapselle mahdollisuuden toimijuuteen sekä aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Kasvattajat huomioivat lasten yksilölliset leikkitaidot ja valmiudet toimintaa suunnitellessa yhdessä myös lasten kanssa. Varmistamme, että leikille on aikaa, välineitä sekä muuntuvia tiloja, jotka mahdollistavat myös pitkäkestoisen leikin.

Vahvistamme lasten vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja sekä kulttuurista osaamista.

Työpaikan nimi: Kivimiehen päiväkoti

Työaika: 38 h 15 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme positiivista ja sensitiivistä vuorovaikutusta lapsen kanssa sekä hyviä tiimitaitoja ja kehittävää työotetta.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!