(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Kiltakallion lastentalo
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.11.2020

Etsimme sensitiivistä, joustavaa ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen työotteen omaavaa lastenhoitajaa, joka on kiinnostunut toimimaan yksikössä, jossa on tuentarpeita. Kyseessä on resurssilastenhoitajan tehtävä, joka määritellään tiettyyn yksikköön toimintakauden ajaksi. Hyvät yhteistyötaidot ja ratkaisukeskeinen asenne tukee tehtävässä onnistumista.

Kiltakallion lastentalo sijaitsee Espoon keskuksessa pienen matkan päässä ostoskeskuksesta Kaupunginkallion suuntaan. Päiväkoti kuuluu Suvelan alueeseen.

Kiltakallion päiväkoti tarjoaa lapsille turvallisen ja monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön yhteistyössä muiden tukea antavien tahojen kanssa. Lapsi saa hyvät edellytykset yksilölliseen kehitykseen ja vuorovaikutukselliseen oppimiseen yhteisön jäsenenä. Yhteistyössä vanhempien kanssa tunnistamme lapsen tarpeet ja vahvuudet ja luomme hyväksyvän ja avoimen ilmapiirin.

Tällä hetkellä päiväkodissamme on lapsiryhmiä alle 3-vuotiaille ja 3-5-vuotiaille lapsille sekä 6-vuotiaiden esiopetusryhmä.

Työpaikan nimi: Kiltakallion lastentalo (31.7.2020 saakka)

Työaika: 38h15min/vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään kiinnostusta varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen työhön kasvun ja oppimisen tuen näkökulmasta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme joustavuutta arjen muuttuvissa tilanteissa, sensitiivisyyttä kohdata monimuotoista arkea, kiinnostusta työskennellä monikulttuurisella alueella ja positiivista lähestymistapaa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!