(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Kilon päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.1.2020

Oletko Sinä etsimämme varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, joka arvostaa hyvää työilmapiiriä ja me-henkeä?
Meillä on tarjota Sinulle varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuus 3-6 -vuotiaiden erityisryhmässä Dinoissa 3.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kilon päiväkotiin on hyvät kulkuyhteydet lähellä sijaitsevan Turun väylän ja bussireittien ansiosta.

Kilon päiväkodissa toimintamme on lasten mielenkiinnon kohteista lähtevää. Varmistamme, että jokainen lapsi saa osallistua toimintaan omien edellytystensä mukaisesti. Meillä kaikkien erilaisuus nähdään voimavarana ja rikkautena. Kaiken toiminnan tavoitteena Kilon päiväkodissa on hyvinvoiva lapsi, joka kokee päivittäin hyväksyntää, huolenpitoa, turvaa ja iloa. Kasvattajat toimivat omalla esimerkillään mallina lapsille kaikissa päiväkodin toiminnoissa kannustaen ja ohjaten lapsia havainnoimaan, kysymään ja kyseenalaistamaan.

Kilossa annamme lapsille mahdollisuuden pitkäkestoiseen leikkiin, jossa aikuiset ovat fyysisesti ja emotionaalisesti lasten saatavilla ja ohjaavat leikkiä tarvittaessa. Leikki on lapselle ominainen tapa toimia ja oppia uutta. Hyödynnämme toiminnassamme lähiympäristöä ja päiväkotimme tarjoamia erilaisia oppimisympäristöjä.

Työpaikan nimi: Kilon päiväkoti

Työaika: 38h 45min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme kokemusta varhaiserityiskasvatuksesta.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!