(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja kiertävän varahenkilön tehtävään, Lansantien päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.7.2020

Kuvaus tehtävästä: Etsimme sensitiivistä ja työyhteisötaidoiltaan ratkaisukeskeistä sekä positiivisella asenteella varustettua varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa kiertävän varahenkilön tehtävään. Kotiyksikkönä toimii Lansantien päiväkoti, Kilossa. Työ ajoittuu klo 7-17 välille pääsääntöisesti.
Tehtäviin kuuluu henkilökunnan sijaistaminen yksiköiden ryhmissä, yhdessä sovituin aikatauluin.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät painottuvat hoito- ja huolenpitotehtäviin, huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä varhaiskasvatuksen opettajan kanssa yhteistyössä suunnitellun pedagogisen toiminnan toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen.
Turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissa tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimisen edellytyksiä, jossa lasten osallisuudella ja luovuudella on keskeinen merkitys. Haluamme tarjota lapsille hoitopäivän aikana positiivisia onnistumisen kokemuksia sekä myönteisiä elämyksiä. Arvostamme leikkiä ja tutkimusta lapsen luontaisena tapana oppia.

Tarjoamme sinulle vaihtelevan ja monipuolisen työn erilaisissa lapsiryhmissä sekä hyvän kollegiaalisen tuen. Kiertävälle varahenkilölle maksetaan 41,71€/kk erillistä lisää tehtävän luonteen vuoksi. Työ ajoittuu klo 7-17 välille pääsääntöisesti.

Haemme työyhteisöömme motivoitunutta ja kehittämisestä kiinnostunutta, innostuneen työnotteen omaavaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Toivomme sinut lämpimästi tervetulleeksi joustavaan työyhteisöömme.

Työpaikan nimi: Lansantien päiväkoti

Työaika: 38h 45 min. /viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään riittävää suomen kielen taitoa sekä joustavuutta reagoida nopeisiin muutoksiin.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme kokemusta tukea saavien lasten sekä monikielisten perheiden kanssa työskentelystä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!