(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, kiertävä varahenkilö, Ymmerstan päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.7.2020

Kuvaus tehtävästä:
Tulet toimimaan Ymmerstan päiväkodin varahenkilön tehtävissä varhaiskasvatuksen lastenhoitajana.

Ymmerstan päiväkodissa on viisi ryhmää ja Ymmerstan koulun tiloissa toimii kolme esiopetusryhmää. Päiväkodissa sekä esiopetuksessa toimii luontoryhmä, joiden toiminnassa painottuu ulkona oppiminen.
Tarvittaessa työskentelet myös alueen lähipäiväkodeissa Ymmersta-Tuomarila-Kirkkojärvi -alueella

Työpaikan nimi: Ymmerstan päiväkoti
Työaika: 38,45h/vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään:
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!