(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, kiertävä varahenkilö, Pohjois-Leppävaara
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.7.2020

Etsimme sensitiivistä ja työyhteisötaidoiltaan ratkaisukeskeistä sekä positiivisella asenteella varustettua varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa kiertävän varahenkilön tehtävään Pohjois-Leppävaaraan. Kotiyksikkönä toimii Vallipuiston kansainvälinen, moninaiset oppijat huomioonottava päiväkoti. Vallipuistossa tärkeää on perheiden ja työkavereiden arvostava kohtaaminen, yhdessä oppiminen sekä ratkaisukeskeisyys.

Tehtäviin kuuluu henkilökunnan sijaistaminen yksiköiden ryhmissä, yhdessä sovituin aikatauluin. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät painottuvat hoito- ja huolenpitotehtäviin, huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä varhaiskasvatuksen opettajan kanssa yhteistyössä suunnitellun pedagogisen toiminnan toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Kiertävälle varahenkilölle maksetaan erillinen lisä 41,71e/kk.

Työn aloitus sopimuksen mukaan.

Työpaikan nimi: Vallipuiston päiväkoti

Työaika: 38h 45min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään riittävää suomen kielen taitoa sekä joustavuutta reagoida nopeisiin muutoksiin.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme kokemusta tukea saavien lasten sekä monikielisten perheiden kanssa työskentelystä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!