(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, kielikaveri, Kyyhkyspuiston päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.12.2020

Varhaiskasvatuksen tasa-arvo 2 -hankeavustuksella pyrimme tasaamaan poikkeusolojen vaikutuksia Espoon varhaiskasvatuksessa. Haemme hankeavustuksella Leppävaaran palvelualueen varhaiskasvatusyksiköihin lisäresurssiksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja-kielikaveria.

Kielikaveri-lastenhoitajan tehtävänä on toteuttaa lapsiryhmän kieli- ja kulttuuritietoista varhaiskasvatusta yhdessä lapsiryhmän henkilöstön kanssa.
Kielikaveri-lastenhoitaja hyödyntää arjessa lasten suomen kieltä vahvistavia menetelmiä ja toimintatapoja, joissa korostuu erityisesti kieli ja vuorovaikutus, leikki, musiikki, liikkuminen ja tutkiminen. Kielikaveri-lastenhoitajan rooli etenkin lapsen leikin tukemisessa ja rikastamisessa on keskeinen keino lapsen suomenkielen ja kaverisuhteiden vahvistamisessa. Lasten osallisuuden varmistaminen ja ryhmään liittymisen taitojen tukeminen on myös tärkeä työtehtävä.

Tehtäväsi tulee olemaan toimia kahden 3-5-vuotiaiden ryhmän lisäresurssina, tiiviissä yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.

Kyyhkyspuiston päiväkodissa on yhteensä neljä lapsiryhmää. Meille tärkeää on yhteisöllisyys, positiivinen pedagogiikka sekä työnteon innostunut ja iloinen ilmapiiri!


Työpaikan nimi: Kyyhkyspuiston päiväkoti
Työaika:38 h 15 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme hyvän suomenkielen taidon lisäksi myös muuta kielitaitoa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!