(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Karamäen päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä varhaiskasvatuksen Covid19-hankeavustuksella pyrimme tasaamaan poikkeusolojen vaikutuksia Espoon varhaiskasvatuksessa.

Haemme tällä hankeavustuksella Leppävaaran palvelualueen varhaiskasvatusyksiköihin lisäresurssiksi määräaikaisia varhaiskasvatuksen lastenhoitajia työskentelemään lapsiryhmiin, joissa on kehityksessään ja oppimisessaan tukea tarvitsevia lapsia.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävänä on toteuttaa lapsiryhmän varhaiskasvatusta yhdessä lapsiryhmän muun henkilöstön kanssa. Lasten osallisuuden varmistaminen, ryhmään liittymisen ja tunnetaitojen sekä leikin tukeminen ovat keskeisiä työtehtäviä. Ryhmän ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat toimivat pedagogiikan suunnittelun pohjana tiimityössä.

Karamäen päiväkodissa hankeavustuksella palkattava varhaiskasvatuksen lastenhoitaja työskentelee 2-5-vuotiaiden lasten ryhmässä. Hankeavustuksella palkattavaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ei lasketa lain määrittelemään varhaiskasvatuksen mitoitukseen.
Hyvän suomen kielen taidon lisäksi arvostamme myös muuta kielitaitoa.


Työpaikan nimi: Karamäen päiväkoti
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen taitoa.
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme innostunutta ja oppivaa työotetta sekä kokemusta pienryhmissä ja tukea tarvitsevien lasten kanssa työskentelystä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!