(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Karamäen päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.10.2020

Kuvaus tehtävästä: Tervetuloa Karamäen päiväkotiin varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi 2-5-vuotiaiden lasten ryhmään. Toimit osana tiimiä toteuttaen positiivista ja innostavaa pedagogiikkaa. Innostut lasten kanssa toimimisesta ja haluat innostaa lapsia oma-aloitteisuuteen ja toimijuuteen.

Työpaikan nimi: Karamäen päiväkoti

Työaika: 38h15min/viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan osaamista ja näkemystä pienryhmätyöskentelystä

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme: kokemusta lapsiryhmässä ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten perheiden kanssa työskentelystä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!