(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Järvitorpan päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2020

Kuvaus tehtävästä: Tervetuloa töihin Järvitorpan päiväkodin esiopetusryhmään. Tiimissä työskentelee kanssasi varhaiskasvatuksen opettaja sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja yhdessä 14 eskarilaisen kanssa. Järvitorpan päiväkoti sijaitsee Kaitaalla päättyvän kadun päässä metsän reunalla Hannusjärven läheisyydessä. Täällä on innovatiivinen, iloinen ja yhdessä toimiva työyhteisö.

Haluatko toteuttaa ammattitaitoasi inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa, jossa jokaisen lapsen vahvuudet nousevat esiin ja sinä olet mukana siinä työssä omalla osaamisellasi muiden ammattilaisten kanssa?
Tehtävänäsi on työskennellä yhdessä päiväkodin muun henkilöstön kanssa. Tavoitteenamme on, että voimme tukea jokaisen lapsen kehitystä ja oppimista hänen omassa ryhmässään. Toimintaa eriyttämällä voimme tarjota kaikille lapsille sopivia haasteita ja onnistumisen kokemuksia sekä mahdollisuuksia kehittyä vahvuuksiensa mukaisesti. Voimme jakaa lapsiryhmän entistä tarkoituksenmukaisempiin toiminnallisiin pienryhmiin, kun ryhmässä on yksi ylimääräinen kasvatusvastuullinen työntekijä.

Kaudella 2020-2021 työskentelypiste on Järvitorpan päiväkoti, seuraavalla kaudella mahdollisesti joku muu. Työyksiköt voivat vaihdella toimintavuosittain koko Espoo-tasoisesti.

Työpaikan nimi: Järvitorpan päiväkoti

Työaika: 38h15min/vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään valmiutta työskennellä tukea tarvitsevien lasten kanssa, pelkäämätöntä asennetta, huumorintajua, lempeää ja arvostavaa suhtautumista kaikkiin lapsiin.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme työkokemusta kehitykselleen ja oppimiselleen tukea tarvitsevien lasten kanssa. Lisäksi arvostamme hyvää tilannetajua, tiimityötaitoja ja mukautumiskykyä erilaisiin tilanteisiin.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!