(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Espoonlahden alueelle
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2021

Kuvaus tehtävästä:
Avaamme uuden tilapäisen päiväkodin Espoonlahteen Etsimme nyt varhaiskasvatuksen ammattilaisia kehittämään uuden yksikön toimintaa.

Tilamme on vasta remontoitu ja käytössämme on uudet ja ajanmukaiset välineet.

Nyt sinulla on mahdollisuus olla mukana käynnistämässä uuden päiväkodin toimintaa Espoonlahdessa. Päiväkoti on suunniteltu kahdelle ryhmälle. Etsimme rohkeita ja idearikkaita varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, joita innostaa työskentely uudessa yksikössä. Lisäksi arvostamme motivaatiota ja kiinnostusta uuden toimintakulttuurin luomiseen. Tämöä tehtävä antaa sinulle aitiopaikan olla mukana yksikön toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa alusta asti.

Tehtävän aloitus 28.1.21 tai sopimuksen mukaan, kuitenkin mahdollisimman pian. Määräaikainen työsopimus tehdään heinäkuun loppuun asti, mutta päiväkodin toiminnan jatkuessa myös pidempi työsuhde on mahdollinen.

Käymme läpi hakemuksia ja saatamme kutsua sinut haastatteluun jo hakuaikana. Jätäthän siis hakemuksesi mahdollisimman pian!

Merikansan uudessa päiväkodissa käynnistyy 2 uutta lapsiryhmää tammi-helmikuun aikana. Henkilökunnan rekrytointi on parhaillaan käynnissä. Päiväkotimme sijaitsee Espoonlahden terveysaseman vieressä ja kuuluu Espoonlahden varhaiskasvatuspalveluihin.

Kaikessa toiminnassamme edistämme kestävää kehitystä, ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen el ämäntapaan.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.

Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi. Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat oman tiimisi pedagogiikan toteutumisesta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Toimit myös tiimisi vetäjänä ja varhaiskasvatusyksikön johtajan pedagogisena työparina ja pääset toteuttamaan vahvaa ammattiosaamistasi yhdessä koko yhteisön kanssa.

Johtamisen hyveinä toteutamme erityisesti kuuntelevuutta ja keskustelevuutta ja hyvinvoiva yhteisö on yhteinen voimavaramme.

Työpaikan nimi: Espoonlahden varhaiskasvatus
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään:
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme: Hakijan kiinnostusta, aloitteellisuutta ja motivaatiota uuden yksikön ja sen toimintakulttuuriin luomiseen. Lisäski arvostamme aikaisempaa kokemusta uuden yksikön toiminnan käynnistämisestä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!