(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Eestinmetsän päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.10.2020

Kuvaus tehtävästä: Tervetuloa töihin Eestinmetsän päiväkodin pedagogisesti vahvistettuun 3-5-vuotiaiden lasten ryhmään. Tiimissä työskentelee sinun lisäksesi kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa sekä lastenhoitaja yhdessä 15 lapsen kanssa. Eestinmetsän päiväkoti on suhteellisen pieni, 4 ryhmän päiväkoti, keskellä metsäistä maisemaa. Päiväkodissa on tilavat ryhmätilat ja upeat, kalloiset ja metsäiset piha-alueet. Päiväkodissamme on hyvä henki sekä toimiva ja toisiaan auttava työyhteisö. Otamme jokaisen lapsen ja perheen sellaisena kuin he ovat.

Joten, haluatko nyt löytää uuden kulman ammattitaidostasi inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa, jossa jokaisen lapsen vahvuudet nousevat esiin ja sinä olet mukana siinä työssä omalla osaamisellasi muiden ammattilaisten kanssa? Tehtävänäsi on työskennellä yhdessä päiväkodin muun henkilöstön kanssa. Tavoitteenamme on, että voimme tukea jokaisen lapsen kehitystä ja oppimista hänen omassa päiväkotiryhmässään. Toimintaa eriyttämällä voimme tarjota kaikille lapsille sopivia haasteita ja onnistumisen kokemuksia sekä mahdollisuuksia kehittyä vahvuuksiensa mukaisesti. Voimme jakaa lapsiryhmän entistä tarkoituksenmukaisempiin toiminnallisiin pienryhmiin, kun yksikössä/ryhmässä on yksi ylimääräinen kasvatusvastuullinen työntekijä.
Arvostamme kiinnostusta työskennellä ja työkokemusta kehitykselleen ja oppimiselleen tukea tarvitsevien lasten kanssa.

Kaudella 2020-2021 työskentelypiste Eestinmetsän päiväkoti, seuraavalla kaudella mahdollisesti joku muu. Työyksiköt vaihtelevat toimintavuosittain koko Espoo-tasoisesti.

Työpaikan nimi: Kaudella 2020-2021 Eestinmetsän päiväkoti

Työaika: 38 h 15 min/vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään: valmiutta työskennellä tukea tarvitsevien lasten kanssa, pelkäämätöntä asennetta, huumorintajua, lempeää ja arvostavaa suhtautumista kaikkiin lapsiin, varhaiskasvatussuunnitelman tuntemista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme hyvää tilannetajua, tiimityötaitoja ja mukautumiskykyä erilaisiin tilanteisiin.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!