(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Ajurinmäen päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.11.2020

Kuvaus tehtävästä:
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät alle 3-vuotiaiden lasten ryhmässä.

Nyt sinulla on mahdollisuus tulla Ajurinmäkeen määräaikaiseen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työsuhteeseen.

Ajurinmäessä on sitoutunut ja kehittämismyönteinen henkilökunta, jolle lasten havainnointi ja toimintojen suunnittelu ja muokkaaminen lasten tarpeet huomioiden on tärkeää ja olennaista, unohtamatta hyvää yhteistyötä perheiden, laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä kieli- ja kulttuuriopettajan kanssa.

Ajurinmäessä on neljä lapsiryhmää, joista yksi on esiopetusryhmä. Ajurinmäki sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden läheisyydessä ihan Leppävaaran kupeessa.
Myös luonto löytyy läheltä ja se onkin luonteva lisä meidän leikki-ja oppimisympäristöön.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävänä on toteuttaa lapsiryhmän varhaiskasvatusta yhdessä lapsiryhmän henkilöstön kanssa. Lasten osallisuuden varmistaminen, ryhmään liittymisen taitojen ja leikin tukeminen ovat keskeisiä työtehtäviä. Ryhmän ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat toimivat pedagogiikan suunnittelun pohjana tiimityössä.

Työpaikan nimi: Ajurinmäen päiväkoti

Työaika: 38h15min/vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)


Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!