(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, 2 tehtävää, Suomenojan päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.8.2020

Kuvaus tehtävästä: Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työtehtävät vuorohoitoa tarjoavassa yksikössä. Työ on monipuolista ja mielenkiintoista. Suomenojan päiväkodissa varhaiskasvatuksen lastenhoitajat työskentelevät päivävuorojen lisäksi myös iltaisin, viikonloppuisin sekä satunnaisesti yövuoroissa.
Vuorohoito tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden kohdata lapset vuorokauden eri aikoina kodinomaisessa ympäristössä. Lapselle luodaan turvallinen ympäristö, jossa tutut, sensitiiviset aikuiset ovat läsnä. Tämä tekee varhaiskasvatuksesta vuorohoidossa ainutlaatuista.

Työpaikan nimi: Suomenojan päiväkoti

Työaika: Vuorotyö, 38h45min/vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme: Sitoutumista lasten kanssa tehtävään työhön, hyviä tiimityötaitoja, joustavuutta sekä huumorintajuisuutta.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!