(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, Kipparin päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.6.2019

Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, Kipparin päiväkoti

Työavain 3-914-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 18.07.2019 kello 15:45
Kipparin päiväkoti , Ruorimiehenkatu 7 02320 Lohja
Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja toimii kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen asiantuntijana vastuualueensa päiväkodin johtajien tukena, työskentelee lapsiryhmissä ja ohjaa henkilöstöä kieleen ja kulttuuriin liittyvissä asioissa. Hän tekee tiivistä yhteistyötä päiväkodin johtajan sekä päiväkodin laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa vieras- ja monikielisten lasten asioissa. Kyseessä on Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä, josta käytetään nimitystä varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja (kieku). Kieku työskentelee Kipparin valmistavassa esiopetuksessa yhteistyössä ryhmän esiopettajan kanssa.


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään joustavuutta ja mukautumiskykyä muuttuviin tilanteisiin.

Arvostamme kokemusta vieras- ja monikielisten lasten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä kielen kehityksen tukemiseen suuntautuvia opintoja.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2610,47 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h45min / vko


Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Varhaiskasvatusyksikön johtaja Katriina Parviainen
050-3637300
katriina.parviainen@espoo.fi