(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen esimies
Lahden seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.11.2018

Varhaiskasvatuksen esimiehen viran keskeisenä tehtävänä on toimia lastenohjaajien esimiehenä sekä lasten ja perheiden parissa tapahtuva kristillisen kasvatuksen suunnittelu, organisointi, kehittäminen ja toteutus seurakuntayhtymän tavoitteiden ja varhaiskasvatuksen yksikön työnjaon mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen esimiehen viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai kirkkohallituksen päätöksen nro 124 mukainen tutkinto.

Virkaan valittavan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (KL 6:16) sekä rikosrekisteriote (KL 6:33).

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

  • esimiestaitoja
  • organisointi- ja priorisointitaitoa
  • laaja-alaista asioiden hahmottamista
  • oma-aloitteisuutta
  • paineensietokykyä
  • hyviä neuvottelu-, esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja sekä kirkon sisällä, että sidosryhmien kanssa
  • kokemusta kirkon lapsi- ja perhetyöstä sekä ymmärrystä laaja-alaisesta kristillisestä kasvatuksesta ja sosiaalista haasteista
  • valmiuksia suunnitella ja kehittää työtä pitkällä tähtäimellä