Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, sijaisuus, Leppävaaran varhaiskasvatus
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 8.4.2021

Tervetuloa osaavaan joukkoomme Leppävaaraan laaja-alaiseksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi!

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii erityispedagogisena asiantuntijana vastuualueensa varhaiskasvatusyksiköissä, toimien johtajien työparina ja tukena. Vastuualueena on Perkkaan alueella kaksi päiväkotia ja mahdollisesti pienempiä yksiköitä. Työkokonaisuutta arvioidaan säännöllisesti.

Laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ painottuu lapsiryhmissä työskentelyyn erityispedagogisia menetelmiä hyödyntäen. Inklusiivinen työote vahvistuu lapsiryhmissä laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työn kautta, samanaikaisopetusta ja mallittamista hyödyntäen. Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja myös ohjaa ja konsultoi henkilöstöä lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa.

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu tarvittaessa lasten vasu- ja leops - keskusteluihin yhdessä vanhempien, varhaiskasvatuksen opettajan ja yhteistyötahojen kanssa. Lveo osallistuu esiopetuksessa osa-aikaiseen erityisopetukseen sekä monialaiseen yhteistyöhön sekä pedagogisten asiakirjojen laadintaan.

Tukenasi vaativassa mutta innostavassa työssä ovat esimiehen lisäksi varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori ja osaavat kollegat. Yhteisiä varhaiskasvatuksen erityisopettajien tapaamisia järjestetään säännöllisesti ja täydennyskoulutustarjonta on Espoossa laajaa.

Työpaikan nimi: Leppävaaran varhaiskasvatus. Majurinkulman ja Lipunkantajanpolun päiväkodit.

Työaika: 38 h 15 min / vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Haku täytetään heti soveltuvan hakijan löydettyä.


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus
Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

tai

Kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).
Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta sekä intoa kehittää inklusiivista varhaiskasvatusta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme kokemusta varhaiskasvatuksen erityisopettajan työstä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot