(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Nöykkiön päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.3.2020

Etsimme mukavaan ja iloiseen joukkoomme Nöykkiön päiväkotiin varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo) pieneen 3-5 -vuotiaiden lasten erityisryhmään. Päiväkoti sijaitsee Espoonlahden palvelualueella, pientalovaltaisella ja rauhallisella alueella lähellä luontoa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa yhdessä muun kasvatushenkilöstön kanssa ryhmän lasten varhaiskasvatuksen pedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Tiimiin kuuluu veon lisäksi varhaiskasvatuksen opettaja sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Tehtävässä painottuu inklusiivinen varhaiskasvatus ja monenlaiset pedagogiset mahdollisuudet pienessä lapsiryhmässä. Keskiössä ovat lasten yksilölliset tarpeet ja turvallinen ympäristö, jossa lasten on hyvä kasvaa ja oppia uutta omien taitojen ja vahvuuksien mukaan. Työssä on mahdollisuus pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen ja kokeilemiseen yhteistyössä muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Nöykkiön päiväkodissa kehitetään aktiivisesti toimintaa, yksikkö onkin ollut mukana mm. pedagogisen dokumentoinnin hankkeessa. Lisäksi toiminnallinen matematiikka on mukana jokaisen lapsiryhmän toiminnassa lasten ikä- ja kehitystaso huomioiden.

Haastattelut tehtävään pidetään viikolla 12, alustavasti 19.-20.3. aamu- ja iltapäivän aikana.

Työ alkaa 3.8.20 tai sopimuksen mukaan.

Työpaikan nimi: Nöykkiön päiväkoti
Työaika: 38 h 45 min/vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus:

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.
tai
Kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.


Tehtävässä edellytetään varhaiskasvatussuunnitelman tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tiimityöskentelyyn.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilaitun 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme avoimuutta, iloisuutta ja joustavuutta sekä kokemusta tukea tarvitsevista lapsista.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.


Tervetuloa osaavaan joukkoomme!