(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Nöykkiö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.12.2019
Kuvaus tehtävästä: Haetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo) Nöykkiön päiväkotiin 3-5 -vuotiaiden lasten erityisryhmään. Päiväkoti sijaitsee Espoonlahden palvelualueella, pientalovaltaisella alueella lähellä luontoa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa ryhmän lasten varhaiskasvatuksen pedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa. Tiimiin kuuluu lisäksi varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Koko päiväkoti on ollut mukana pedagogisen dokumentoinnin hankkeessa, jonka myötä viimeisen vuoden ajan on kiinnitetty erityistä huomiota lasten kaverisuhteisiin. Lisäksi toiminnallinen matematiikka on mukana jokaisen lapsiryhmän toiminnassa. Työpaikan nimi: Nöykkiön päiväkoti Työaika: 38h45min/vko, sopimusala KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus. Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. tai Kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus). Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Tehtävässä edellytetään vVarhaiskasvatussuunnitelman tuntemista. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536) Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja kehittävää työotetta. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!