(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Niittykummun päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2020

Haemme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo) ammattitaitoiseen työyhteisöömme Niittykummun päiväkotiin!

Varhaiskasvatuksen erityisopettajana vastaat yhdessä muun kasvatushenkilöstön kanssa ryhmän tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen pedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä.

Tehtävässä painottuu ajatus inklusiivisesta varhaiskasvatuksesta ja pedagogiikan mahdollisuuksien huomioimisesta pienessä lapsiryhmässä. Keskiössä ovat lasten yksilölliset tarpeet ja turvallinen ympäristö, jossa lasten on hyvä kasvaa ja oppia uutta omien taitojen ja vahvuuksien mukaan.

Niittykummun päiväkodissa arvostamme lämminhenkistä, sensitiivistä sekä positiivista työotetta, jossa lapset kohdataan yksilöllisesti sekä kunnioittavasti. Työskentelemme lasten mielenkiinnonkohteista sekä tarpeista käsin.

Niittykummun päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää. Päiväkotimme sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella ja monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden keskellä.

Työpaikan nimi: Niittykummun päiväkoti
Työaika: 38 h 15 h/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus
Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.
tai
Kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja, organisointikykyä, positiivista asennetta sekä halua kehittää työtä ja omaa osaamistaan. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Arvostamme lämminhenkistä työotetta, oma-aloitteisuutta ja kykyä kohdata vanhemmat ja lapset yksilöllisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!