(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Koivumankkaan päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.4.2020

Haemme Koivumankkaan päiväkotiin varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, joka toimii erityisryhmässä työpareinaan varhaiskasvatuksen opettaja sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Päiväkoti sijaitsee rauhallisella pientaloalueella, hyvien kulkuyhteyksien äärellä sekä lähellä Tapiolan palveluja. Hyödynnämme Tapiolan monipuolista ympäristöä toiminnassamme kuten esim. liikuntamahdollisuuksia, kulttuuritarjontaa, kirjastoa ja luontoa.

Toimintamme perustuu varhaiskasvatussuunnitelmaan ja lasten mielenkiinnon kohteisiin sekä heidän tarpeisiinsa. Projektimainen työskentelytapa ja pedagoginen dokumentointi kuuluvat käytössämme oleviin työtapoihin. Tarjoamme lapsille onnistumisen, oppimisen ja oivaltamisen kokemuksia, jotka tukevat hyvän itsetunnon kehittymistä. Yhdessä lasten, huoltajien sekä varhaiskasvattajien kanssa muodostamme yhteisön, jonka tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Arvostava, avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus on toimintamme perusta.

Päiväkodissamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, joka järjestää perheitä yhteen kokoavaa toimintaa sekä mahdollistaa toiminnallaan päiväkodin lapsille erilaisia elämyksiä.
Päiväkodissa on lapsiryhmiä alle 5-vuotiaille sekä esiopetusryhmä.


Työpaikan nimi: Koivumankkaan päiväkoti
Työaika: 38 h 45 min/viikko
Haettava tehtävä on työsuhteinen.
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Tai kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä positiivista asennetta. Lisäksi edellytetään halua oman sekä työyhteisön työn kehittämiseen.
Katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen erityisryhmässä työskentelystä sekä viittomien käytöstä.

Työyhteisömme on toimiva, motivoitunut ja sitoutunut työhönsä. Arvostamme iloista, joustavaa elämänmyönteistä asennetta huumoria unohtamatta.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!