(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Kirkkojärven päiväkoti, esiopetusryhmä
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.8.2020

Kirkkojärven päiväkodissa on kolme osastoa, joilla toimii kahden perinteisen ryhmän verran lapsia jaettuna 3-4 pienempään lapsiryhmään. Henkilöstöömme kuuluu 10 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 9 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, ryhmässä toimiva erityisopettaja, avustajia, resurssilastenhoitajia sekä laaja-alainen erityisopettaja ja kieli- ja kulttuuriopettaja. Päiväkotimme sijaitsee Espoon keskuksen ja Tuomarilan välimaastossa keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden keskellä.

Etsimme ryhmäveoa eli ryhmässä toimivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa esiopetusikäisten ryhmään. Työskentelet Sävelniitty -osastolla, jolla on esiopetusryhmän lisäksi 1-5-vuotiaita lapsia. Koko tiimissä on lisäksesi kolme varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi lastenhoitajaa sekä avustaja.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin. Ryhmävasu on työväline, johon pedagogisen toiminnan suunnittelu ja arviointi kirjataan säännöllisesti.

Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi. Varhaiskasvatuksen erityisopettajana vastaat oman tiimisi erityispedagogiikan toteutumisesta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Toimit myös tiimisi vetäjänä yhdessä toisen opettajan kanssa. Pääset toteuttamaan vahvaa ammattiosaamistasi yhdessä koko yhteisön kanssa osana pedagogista tiimiä. .

Työpaikan nimi: Kirkkojärven päiväkoti
Työaika: 38.45 h / vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa ja kiinnostusta monikulttuurisuutta kohtaan.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!